سخنرانی آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در سخنرانی روز بیست وچهارم  ماه مبارک رمضان  مسجد جامع گلشن گرگان : مهمترین برنامه حضرت ولی عصر(عج) آن طور که از روایات استفاده می کنیم که راس و اساس کارهای امام زمان (عج) است برقراری عدالت است.

روایات زیادی داریم در روایتی که همه شیعیان و اهل سنت گفته اند که پیامبر اکرم (ص) گفته اند « از عمر دنیا اگر یک روز باقی مانده باشد آن یک روز را خدا کشش می دهد تا مردی از فرزندان من بیاید که هم نام من است و دنیا را پر از عدل می کند بعد از اینکه پر از جور و ظلم و ستم شده است».

اگر از شما بپرسند امام زمان (عج) چرا می خواهد بیاید همه می گویید برای اینکه عدالت را اجرا کند، این اصل و اساس برنامه امام زمان (عج) است. بقیه برنامه ها فرع است، مبارزه با جاهلیت هم یک قسمتش از اصول و سیره حکومت امام زمان (عج) است. توحید خالص، تمام انبیا برای توحید آمده اند امام زمان (عج) هم برای توحید آمده اند اگر نشد آن ها کاملا انجام دهند اما امام زمان (عج) کامل انجام می دهد. 

آن هم از اصول سیره امام زمان (عج) است دومین هم عدالت است. دیگر موارد ذکر شده فروعات است توحید به معنای دقیق کلمه دومین هم برقراری عدالت به معنای دقیق کلمه و ما باید دقیق این ها را بفهمیم. 

این عدالتی که می گوییم چیست این ها مبنای قرآنی دارد یعنی ریشه در قرآن دارد.

در آیه 25 سوره حدید خداوند می فرماید :تمام انبیا آمده اند برای برقراری عدالت ، انبیا را فرستادیم تا عدالت را برقرار کنند در آیه 90 سوره نحل هم آمده  خدا فرمانش به عدالت و احسان است. این آیه های قرآن ماست خود خدا هم در راس همه را امر به عدل و احسان کرده است.  عدالت امر مهم و اساسی است اگر عدالت در جامعه برقرار شود بقیه هم درست می شود سیره پیامبر اکرم (ص) هم همین بوده است پیامبر (ص)خیلی در این زمینه دقیق و محکم بود.

برای دیگر  ائمه ما که نشد فقط امیرالمومنین (ع) روی کار آمد برای امام حسن (ع)  کار را خراب کردند امام حسین (ع)  هم که مشخص شود بعد هم ائمه ما تا امام عسگری (ع)  دچار فراز و نشیب هایی بودند گاهی در حبس بودند چند سالی که امیرالمومنین (ع) آمد قرص  ومحکم  در مسئله عدالت در حد اعلا بود و هیچ ملاحظه ای نمی کرد.

 بعد از قتل عثمان خلیفه سوم التماس کردند به حضرت علی (ع)  که غیر از تو کسی را نداریم امام علی (ع)  فرمود من را رها کنید دنبال کسی دیگر بروید چرا؟ چون آن سیره و روش رسول خدا عوض شده و چیزهای دیگری وارد جامعه شده است و من می بینم. من آینده ای را می بینم که دل ها روی کارهای من استوار نمی ماند و مشکلاتی به وجود می آید همان اول امیرالمومنین(ع)  آخر کار خود را پیش بینی می کرد که به اینجا می رسد. همان جا هم اشاره کرد فضا ابر گرفته شده و تاریک شده، راه درست وصراط مستقیم فراموش شده است اما بدانید من اگر پاسخ مثبت به شما دهم و بیایم می دانید چکار می کنم آن چیزی که خودم می دانم به آن وارد خواهم کرد.

 در آخر گفت به خدا قسم اگر ببینم بیت المال جایی رفته به مهریه زنان رفته یا با آن کنیزان خریداری شده است آن ها را هم به بیت المال برمی گردانم. بعد هم که قبول کرد صاف و پوست کنده گفت مردم اینکه من قبول کردم مردم آمدند خواستند حجت بر من تمام شد و خدا ازدانشمندان و دین شناسان تعهد گرفته است در مقابل آن هایی که از سیری می ترکند و در مقابل گرسنگی گرسنگانی که نان شب ندارد ساکت ننشینم و در مقابل آن هایی که ثروت های آن چنانی درست کرده اند.

اگر این نبود من افسار خلافت را روی شتر خلافت می انداختم و مردم بدانید دنیای شما با همه زیبایی هایش در نظر علی به اندازه همان آبی است که از بینی بز خارج می شود هم نیست، من آمده ام تا در مقابل ظالمان بایستم و به مظلومان کمک کنم.

عدالت برای امام زمان (عج)  هم اصل کار هست، ایشان فقط برای نجات شیعه نمی آید برای نجات بشریت می آید این فرهنگ های کوچیک در ما عوض شود برای همین است که همه سمتش می روند وقتی این حکومت را می بینند خود به خود به سمتش گرایش پیدا می کنند.

حضرت علی (ع) روز دوم خلافت به مسجد رفت و روی منبر به مردم گفت ای مردم خدا می داند من هیچ علاقه ای به خلافت از باب ریاست ندارم خدا را شاهد می گیرم من ازپیامبر اکرم (ص)  چیزی شنیدم که برای من سرمشق است ایشان فرمود هر کس بعد از من زمام امور را به دست بگیرد روز قیامت او را در صلاه نگه می دارم ملائکه نامه عمل او را می آورند اگر در نامه عملش به عدالت رفتار کرده باشد می گویم بفرما نجات پیدا می کند وگرنه اگر عدالت نباشد صراه او را به قعر جهنم می اندازد حتی آن ها هم که مسلمان نیستند وقتی آشنا می شوند با علی (ع)  ، مجذوبش می شوند.

امیرالمونین (ع)  چرا در محراب عبادت کشته شد؟ برای اینکه شدیدا دنبال عدالت بود نه عدالتی که امام جماعت عادل باشد برای این آدم را نمی کشند، برای کدام عدالت است که دشمن درست می کند ؟ این عدالت عدالتی است که امام زمان (ع)  که می آید تمام ظلم ها را برطرف کند .

امیرالمونین (ع)  از بالای منبر به چپ و راست نگاه کرد دید آن هایی که در گذشته به  جاهایی رسیده بود نشسته اند صریحا برگشت نگاهی به این ها کرد گفت آنچه را که به ناحق جمع کردند متوجه باشید وقتی من بر می گردانم نگویید علی اول چیزی دیگر گفت بعد حرفش راعوض کرد اگر بیت المال برای مهریه زنان رفته باشد برمی گردانم اگر کنیزکان خریداری شده باشد باز هم برمی گردانم آن وقت نگویید اول علی یک چیز گفت بعد حرفش را عوض می کند من از همین روز اول می گویم.

 مخالفت با حضرت علی (ع)  از همین جا شروع شد به امام حسن (ع)   کشید شد به امام حسین (ع)  کشیده شد تا امام عسگری(ع)  رسید. ریشه همین جا بوده که علی (ع)  ایستاد و گفت اینگونه عمل کرد.

حضرت علی (ع)  که گفته اگر تمام افلاک را به من بدهند و از من بخواهند یک جو از دهان مورچه ای در بیاورم این کار را نمی کنم علی را چه به لذت فانی چکار است؟  اینکه مرحوم شهید مطهری می فرماید اول امام حسین(ع)  را بشناسیم بعد برای او اشک بریزیم بدانیم یک قهرمان بوده است یک مرد بی نظیر بوده است.

 از همان جا زد و بندها برای حضرت علی (ع)  شروع شد اولین چیزی که برایش درست کردند جنگ جمل بود ،عدالتی که علی (ع)  به خاطر آن کشته شد عدالت اجتماعی است.

 امام حسین(ع)  هم می گوید تمام حرفش همین است اگر کسی سلطان جاهلی را ببیند که حق را باطل کند اموال مردم را بی جهت غضب کند اگر کسی ببیندسلطان ستمگری خلاف حکم خدا عمل می کند هیچ نگوید خدا همان جایی که ستمگر را می برد آن ها را هم میبرد بر همین مبنا اگر کسی گفت ائمه ما ساخته بودند با حکومت ها یقین بدانید اشتباه می گویند برای اینکه اصل این است چطور می شود امام رضا (ع)  در دربار مامون کنار بیاید فهمیدن این ها کوچک نیست.

امام رضا وقتی غذا می خورد خادمان را صدا می کرد همراه آنان غذا می خورد مامون نمی توانست ببیند و تحمل کند. امام رضا (ع)  در دستگاه مامون بود اما ریشه اش را می زد. نمازی که حضرت رضا(ع)  خواند نمازی معمولی نبود برای همین مامون نگذاشت تا انتها بخواند گفتند اگر نماز به آخر برسد بساطت من زیر و رو می شود فکر می کرد نماز امام رضا (ع)  باعث تقویت مامون می شود اما چکار کرد که وسط راه او را برگرداندند و اورا در زندان آزاد نمی گذاشتند. این ها همه در همین مبناست حتی اگر در دربار مامون بود کار خودش را می کرد می گفت من دخالت نمی کنم چون اگر دخالت می کرد به معنای پذیرفتن ظلم و جور بود این ها سیره پیامبر اکرم (ص)  هست.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در گفتگوبا خبرگزاری رسا در رابطه با روز جهانی قدس اظهار کرد: روز جهانی قدس جنبه های مختلف دارد، جنبه ابتدایی و اصلی آن دفاع از مردم مظلوم فلسطین و آرمان فلسطین است.

وی افزود: حضرت امام (ره) برای اینکه دفاع از ملت مظلوم فلسطین، آرمان قدس و نجات فلسطین منحصر به محدوده ای خاص نباشد روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس معرفی کردند تا این روز در تمام جهان اسلام به نام روز دفاع از مظلومیت فلسطین گسترش پیدا کند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه روز قدس بُعد دیگری هم پیدا کرده است، اظهار کرد: این بُعد مسئله مبارزه با کل مستکبران عالم است چراکه فریادهایی که درروز جهانی قدس بلند می شود از ملت مسلمان ایران که در هر کجای عالم هستند گرفته تا نقاط دیگر، هر دیکتاتورهای جهانی مانند آمریکا و ... مورد طرد و بیزاری مردم قرار می گیرند و این موضوع حالت جهانی پیدا کرده است .

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: مسئله مبارزه مستکبران و مستضعفان یک فرهنگ اسلامی است، یک اعتقاد و مبنای قرآنی است نه تنها در رابطه با قدس بلکه هر کس هر کجا هست و ظلمی را احساس می کند نمادی از استکبار جهانی مشاهده می کند باید مبارزه با آن کند.

وی ادامه داد: روز قدس معنای استکبار ستیزی پیدا کرده است و باید به روح آسمانی حضرت امام (ره) و همه رهروان راه ایشان درود بفرستیم که چنین پایه گذاری را  در ماه مبارک رمضان که همه مردم متوجه خدا و جهاد هستند قرار دادند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه مبارزه با استکبار شیعه و سنی ندارد، افزود:  دفاع از مظلومین، شیعه و سنی ندارد لذا درچنین روزی همه باید ورود پیدا کنند، به فرموده پیامبر اکرم (ص) ما هر مسلمانی که فریاد کمک خواهی کسی را بشنود حتی غیر مسلمان باشد اگر کمک نکند مسلمان نیست.

 

یکی از جملات خطبه رسول خدا (ص)در رابطه با ماه مبارک رمضان این است که مسلمانان از این فرصت استفاده کنید و از گناهان خود توبه کنید و کاری کنید گناه از صفحه نفس و نامه اعمال شما پاک شود.

 از این جمله رسول خدا (ص( استفاده می شود گناه یک آثار تکوینی در وجود انسان می گذارد گناه یا گفتار زشت است یا کردار زشت، یک چهره ملکی و ظاهری دارد  و یک چهره باطنی و ملکوتی دارد. ما هر کاری انجام می دهیم یک نقشی در وجود حقیقی ما دارند هر عملی که انجام می دهیم مثل این است روی صفحه وجودی خودمان یک نقش ایجاد می کنیم. چه نقش خوب و چه نقش بد، این واقعیتی است که از آیات شریفه قرآنیه و روایاتمان استفاده می شود. آن چهره باطنی را کسی نمی بیند چهره ظاهری گناه را همه می بینند اما چهره واقعی را هر چشمی نمی بیند اما واقعیتی است.

اگر یک گل رادر نظر بگیرید که یک چهره ظاهری دارد، رنگ زیبا، بوی خیلی خوب، نقش و نگار زیبا را همه می بینند اما این گل یک چهره باطنی دارد که هر کسی نمی بیند مگرآنهایی که اهل فن باشند و علم این رشته را داشته باشند.  

هر عالمی هم نمی بیند یک گیاه شناس که سال ها در این رابطه کار کرده است آن یک چیزی ورای این موضوع را مشاهده می کند آنچه که در ورای این ظاهر، عالم  و دانشمند گیاه شناس مشاهده می کند ممکن است خوب باشد یا بد باشد، زهر باشد یا عسل باشد.

مسئله گناه هم همین است یک چهره ظاهری دارد یک چهره باطنی و ملکوتی دارد آن چهره باطنی را هر چشمی نمی بیند، علما، حکما، بزرگان معرفت و بزرگان راه بندگی چهره باطنی را کامل می بیند و شهود می کنند اینکه ما می گوییم انبیا معصومند و هیچ وقت دور گناه نمی گردند به خاطر شناخت و معرفتی است که دارند. گناه  برایشان مثل یک لجن می ماند هیچ وقت انسان با لجن مشغول نمی شود باطن گناه برای شخصیت انسان مضر است ما داریم با دست خودمان ساختمان حقیقی خود را با عمل صالح یا خدایی نکرده با گناه شکل می دهیم و می سازیم که در برخی از روایات نقل شده که باطن انسان سفید و شفاف است وقتی که گناه می کند یک نقطه سیاهی در دل انسان نقش می بندد که اگر توبه کند پشیمان شود نقطه پاک می شود اما اگر ادامه دهد این سیاهی در قلب انسان بزرگ تر می شود و قلب انسان را فرا می گیرد و تمام دل انسان سیاه می شود و دیگر مشکل است که خیر ببیند.

 امام باقر (ع) با استناد به آیه شریفه قرآن می فرماید :آنچه که عمل کرده است روی دل اورا گرفته و چرک گرفته است و نمی گذارند حقیقت را درک کنند مسئله گناه چنین چیزی است شناخت ما نسبت به گناه باید شناخت واقعی و درست باشد که اگر این نباشد ما به فکر توبه نمی افتیم. انشالله خداوند در این ماه به ما توفیق دهد تا بصیرت دینی ما نسبت به حقایق دینی بیشتر شود گناه را با چهره واقعی نشان دهد و این معرفت باعث شود به فکر تطهیر باطن خود بیفتیم و خود را از شر گناهان نجات دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه طی پیامی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.

در متن پیام آمده است:

 روز قدس، یادآور تکلیفی برای ملل مسلمان نسبت به فلسطین است " وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً ". روز قدس، روز استجابت دستور خداست که فرمان داد: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ".

طراحی هوشمندانه روز جهانی قدس و فرصت سازی برای نشان دادن وحدت و اراده امت اسلامی در قبال حل مسأله فلسطین و دفع غدّه سرطانی اسرائیل به عنوان اولویت اول جهان اسلام توسط حضرت امام خمینی (ره) یک تصمیم راهبردی بود که طی سالیان اخیر سبب شد در میدان رقابت سنگین و تنازع بین قدرت‌های جهانی، آرمان آزادی قدس شریف به مثابه یک ضرورت حتمی و تاریخی پلی به گذشته، حال و آینده آحاد مسلمانان عالم ایجاد کند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی )پیرامون تلاش‌ها برای به فراموشی کشاندن موضوع فلسطین، می‌فرمایند: سال‌های متمادی است که سعی می‌شود مسئله قدس فراموش شود. روز قدس، درست تیری است به قلب این توطئه؛ حرکتی است برای خنثی کردن این توطئه خباثت‌آمیزی که استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده‌اند تا به‌کلّی مسأله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند.

امسال در وضعیت خاصی که حاکمان بی‌خرد ایالات متحده آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و برخی از حاکمان فاسد و وابسته منطقه برای فشار بر ملت غیور ایران ایجاد کرده‌اند، تصور می‌کنند می‌توانند بر اراده آهنین ملت ایران خللی وارد سازند اما این مردم همیشه در صحنه در روز قدس امسال نیز در راستای پیروی از سیره امام راحل و منویات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی ) ، مانند گذشته با حضور حماسی خود بر آرمان‌های بلند امام و رهبری، مهر تاییدی خواهند زد.

از همه اقشار مردم شریف استان گلستان دعوت می‌ کنم با درک عمیق از شرایط کشور و منطقه با حضور گسترده‌تر از گذشته در راهپیمایی روز قدس بر پیمان مستحکم خود با آرمان‌های حق‌طلبانه مردم مظلوم فلسطین تاکید کرده و فریادهای بلند خود را از ظلم و جنایت این رژیم غاصب صهیونیستی به گوش جهانیان برسانند.

امشب شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و آخرین شب از شب های قدر است ، قدرِ شب قدر را قدردانان می دانند اینکه امشب چه شبی است و چگونه باید بگذرانیم. این شب را به غفلت نباید بگذرانیم غفلت خیلی وقت ها از ما صادر می شود اما در چنین شب هایی نشانه دور افتادگی از رحمت الهی است و سعی کنیم با دلی آگاه و دردآشنا و نیازمند  درخانه خدا برویم، از خدای متعال خیر دنیا و آخرت را بخواهیم برای همه مسلمانان و مظلومان عالم دعا کنید با هر دین و مسلکی که هستند مخصوصا برای کشورخودمان تا در این مقطع تاریخی و در این شرایط بسیار مهمی که کشورمان در آن قرار گرفته است.

انشالله خداوند کمک کند تا از این مقطع تاریخی به خوبی و خوشی خلاص شویم تا انشالله مسئولان بتوانند کشورمان را به قله رفیع پیشرفت و سعادت دنیوی و اخروی برسانند.

رسول خدا (ص) فرموده اند: یکی از شئون زندگی  که خداوند در آیات شریفه قرآن به آن عنایت دارد این است که اسلام دین مهر و محبت است، خیلی از دستورات اسلامی وقتی دقت می کنیم برای این است که دل ها با هم هماهنگ شود و به هم نزدیک شود. نماز جمعه، حج، صله رحم و خدمت به نیازمندان مسائل زیادی هست از مجموع این ها مشخص می شود دین اسلام اساس و مبنای آن بر اساس محبت است مخصوصا عده ای در جامعه باشند که نیاز بیشتری دارند به محبت از جمله یتیمان، پیامبر اکرم (ص) می فرماید :عطوفت نشان دهید نسبت به یتیمان، چراکه دنیا دار مکافات است اگر روزی فرزندان شما گرفتار یتیمی شدند شما مهربانی کنید تا دیگران هم به آن ها مهربانی کنند.

 خود پیامبر اکرم (ص) همواره سبک و روشش این بود، رسول خدا (ص) نسبت به یتیمان مهربان بود به آن ها احسان می کرد.

فردی در محضر رسول خدا(ص)  نشسته بود که یک نوجوانی محضر ایشان ایستاد و عرض کرد یا رسوال الله پسرکی یتیم هستم خواهر یتیمه ای دارم مادر بیوه ای دارم نیازمند هستیم، دست ما را بگیر. پیامبر اکرم (ص) به بلال گفت برو ببین منزل چه هست هر چه هست بیاور، پیامبراکرم (ص)  به آن جوان گفت بخشی از این ها مال خودت بخشی خواهرت و بخشی مادرت و این روش و رفتار رسول خدا (ص) بوده است.

پیامبر اکرم (ص) فرموده من و کسی که متوکل امر کفیلی باشد مانند دو دست اینگونه به هم نزدیک هستیم. آیات شریف قرآنی هم به این موضوع که ظلمی به این یتیمان انجام نگیرد سفارش کرده است.

قرآن می گوید کسی که مال یتیمان را می خوردهمین الان در شکمش آتش می ریزد و همین آتش فردای قیامت شعله ور می شود. امیدوارم این شب ها توفیقی باشد برای همه ما این نکات و این مسائلی که از سوی رسول خدا (ص)، احادیث ائمه و معصومین (ع) روایت میکنیم.انشاالله