آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با مدیر و معاونین اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان اظهار کرد: اینکه انسان در راه خدمت به انسان ها به هرشکلی قدمی بر دارد، ازبهترین کارهاست و ذخیره آخرت محسوب می شود.

وی افزود: در آیه شریفه در رابطه بانماز شب گفته شده بندگان خوب خدا آن هایی هستند که خدا را از روی خوف و امید می خوانند، اهل انفاق هستند و به دیگران کمک می کنند ، خدا در رابطه با این افراد می فرماید هیچکس نمی داند خدا برای اینگونه افراد چه پاداشی که موجب چشم روشنی می شود در نظر گرفته است.

امام جمعه گرگان اظهار کرد:  درست است که پول را دیگران می دهند اما شما هم نیرو ، فکر و وقتتان را در این راه صرف می کنید، البته به شرطی که هم وغم تان حقوق آخرماه نباشد؛ اما اگر این سرمایه ای که شما صرف می کنید از فکر و توان و در راه رضای خدا باشد انفاق شما محسوب می شود.

آیت الله نورمفیدی گفت: برای خدماتی که انجام می دهید حقوق را در نظر نگیرید چراکه مهم نیست و آن چیزی که برای شما مهم است و تبدیل به سرمایه می شود این است که کار را برای رضای خدا انجام می دهید.

وی افزود: این تشکیلات مقدس باید کاری کند که فقیر در جامعه کم شود نه اینکه روز به روز افزایش پیدا کند و اسلام هم این را نمی خواهد، اسلام اگر با فقر مبارزه کرده تنها به این معنی نبوده که به فقیر کمک شود اما مهم این است که دست فقیر را بگیریم و اورا از جای بلند کنیم تا خود راه بیفتد.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: کمک واقعی به فقیر این است که جوری به فقیر کمک کنیم که دستش در جیب خودش رود و سر سفره اش نان بیاورد، این کار کمک اساسی خداپسندانه است.

وی افزود: شأن مومن نباید به این جا برسد که دست جلوی کسی دراز کند بلکه باید کاری کنیم دست ها باید به جیب خودشان برود.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: کار انبیا ء هم این است که خود مردم به پا خیزند برای عدالت نه با سرنیزه آن ها را به عدالت وا دارند، اینکه مردم چشمشان به دست دیگران باشد نقصی برای جامعه اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: اگر رهبری مدام به اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و ... سفارش می کند به این دلیل است که مردم روی پای خود بایستند.

امام جمعه گرگان گفت: سعی کنید کارتان را برای خدا انجام دهید و آنچه که باقی می ماند همین است و هر چقدر در این زمینه موفق باشید یقین بدانید عمل صالح انجام داده اید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید