پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی

خاطرات سردار مرتضي قرباني از آيت الله نورمفيدي

25/1/1401

خاطرات سردار مرتضي قرباني فرمانده وقت لشکر 25 کربلا در دوران دفاع مقدس از  نقش  آيت الله نورمفيدي در دفاع مقدس

خاطرات سردار مرتضي قرباني از آيت الله نورمفيدي

25/1/1401