پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی

گزارش تصویری گزارش تصویری سفریکروزه آیت الله نورمفیدی به مراوه تپه

گزارش تصویری سفریکروزه آیت الله نورمفیدی به مراوه تپه

1402/9/3

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری گزارش تصویری مراسم آزادی زندانیان نیازمند از سوی آیت الله نورمفیدی

گزارش تصویری مراسم آزادی زندانیان نیازمند از سوی آیت الله نورمفیدی

1402/9/1

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری حضور آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در هشتمین اجلاس استانی نماز

حضور آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در هشتمین اجلاس استانی نماز

1402/8/29

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری حضور سرزده آیت الله نورمفیدی در جمع پرستاران

حضور سرزده آیت الله نورمفیدی در جمع پرستاران

1402/8/29

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری گزارش تصویری حضور آیت الله نورمفیدی در دبیرستان ایرانیان گرگان

گزارش تصویری حضور آیت الله نورمفیدی در دبیرستان ایرانیان گرگان

1402/8/23

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری همایش نکوداشت وکلای شرعی امام خمینی(ره)

همایش نکوداشت وکلای شرعی امام خمینی(ره)

1402/8/19

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری نماز جمعه 28 مهر 1402 گرگان به روایت تصویر

نماز جمعه 28 مهر 1402 گرگان به روایت تصویر

1402/7/29

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری آیین جشن بزرگ وحدت در گنبدکاووس

آیین جشن بزرگ وحدت در گنبدکاووس

1402/7/8

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری نماز جمعه 7مهر 1402 گرگان به امامت حضرت آیت الله نورمفیدی

نماز جمعه 7مهر 1402 گرگان به امامت حضرت آیت الله نورمفیدی

1402/7/8

مشاهده گزارش تصویری