پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی

آیت الله نورمفیدی شخصیتی روحانی و از رجال سیاسی و مذهبی موثر شمال ایران در این مقطع است، خاطرات ایشان بخشی از هویت این سرزمین است. مسیر زندگی، مراودات و فعالیت‏های مذهبی، درسی و اجتماعی آیت الله نورمفیدی می‏تواند برای تبیین تاریخ معاصر ایران بسیار مفید باشد. از سوی دیگر تاریخ انقلاب اسلامی در منطقه گرگان و دشت با نام آیت الله نورمفیدی گره خورده است، ایشان محوری‏ ترین شخصیت در مبارزات با رژیم ستم شاهی در این دیار بودند، از سال 1341 به عنوان نماینده امام به گرگان اعزام شدند تا علمای این منطقه را برای همراهی با نهضت مردم ایران دعوت کنند.
در جلد اول کتاب خاطرات آیت الله نورمفیدی که به دوره زمانی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته، می‏توان این مطالب را خواند:
اصل و نسب خانوادگی
خاطرات دوران کودکی
ورود به حوزه و سلک روحانیت
تاهل و تلاش
از آغاز نهضت تا تبعید امام
مرجعیت و موانع نهضت امام
خاطراتی از سال 43 تا 53
ادامه مبارزات در گرگان
دستگیری و تبعید
بازگشت از تبعید و پیروزی انقلاب اسلامی
این کتاب در 450 صفحه در سال1386 توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد، کار تنظیم آن را غلامرضا خارکوهی بر عهده داشت.

 

box bgc

موضوع : خاطرات


تاریخ انتشار :1386

ناشر :مرکز اسناد انقلاب اسلامي

تعداد بازدید : 20

book image