پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی

اعتقاد به معاد از اصول دین مبین اسلام است و چگونگی شناخت این اصل  نقشی بسیار اساسی در اصلاح زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. حضرت آیت ا... نورمفیدی در سخنرانی ظهرهای ماه مبارک رمضان سال‏های 1382 تا 1385 خورشیدی مباحثی را در مورد مرگ، برزخ، قیامت و احوال آن از حشر و مواقف و حساب و میزان و صراط و غیره با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین با بیانی قابل استفاده برای عموم مطرح کردند. مجموعه این گفتار با عنوان «مرگ تا قیامت» منتشر شد.
در بخش اول این اثر به حقیقت مرگ، روح و نفس، علت ترس از مرگ، وضع مومن در حالت احتضار، وضع تکذیب کنندگان به هنگام مرگ و... پرداخته شده است.
بخش دوم به عالم برزخ و وضع ارواح در عالم برزخ  اشاره دارد.
بخش سوم به موضوع قیامت اختصاص یافته است، موضوعاتی همچون: اثبات معاد از طریق توجه به دنیای اطراف ما، چرایی معاد، تجسم اعمال در قیامت، نشانه‏های قیامت، مواقف قیامت، مدت قیامت، قرآن و مسئله میزان در قیامت، میزان سنجش در قیامت، حقیقت صراط، حقیقت شفاعت، اصحاب اعراف، قرآن و مراتب بهشت و ...
این کتاب در 976 صفحه در سال 1394 توسط انتشارات بوستان کتاب قم منتشر شد. کار تنظیم این مجموعه را آقای حجت منگنه‏چی بر عهده داشت.

 

box bgc

موضوع : از مرگ تا قیامت


تاریخ انتشار :1394

ناشر :بوستان کتاب

تعداد بازدید : 6

book image