یکی از مسائلی که امروز طرح آن برای جامعه ما لازم است و همه باید به آن توجه کنیم مسئله وجود تدین است، وقتی که انسان خبری را می شنود آیا می تواند بدون بررسی و بدون تامل بپذیرد وآن را پخش کند؟ از آیات قرآن برآمده که نه، مومن وقتی خبری را که صدق و کذب آن مشخص نیست وظیفه جستجو گری دارد و نمی تواند هر خبری را که شنید پخش کند.پیامبر اکرم (ص) ولید بن عقبه را برای جمع آوری ذکات به قبیله ای فرستاد این فرد هم رفت، مردم وقتی را شنیدند فردی رااز سمت رسول خدا می آید به استقبالش رفتند ولی چون ولیدبن عقله از قبل مشکلی با این قبیله داشت فکر کرد این افراد برای جنگ آمده اند پس برگشت پیش رسول خدا و گفت این قبیله به عنوان جنگ آمد و پیامبر اکرم (ص) از این کار خشمگین شد و حتی می خواست برای اینکه جهاد کنند به سمت آن ها حرکت کنند که این آیه نازل شد؛ ای مومنین وقتی فاسدی برای شما خبری می آورد همین طور نپذیرید بررسی کنید برای اینکه اگر بررسی نکرده کاری انجام دهید ممکن است باعث پشیمانی شود.امروز جامعه ما جامعه شایعه شده است، اخبار مختلف در رابطه با شخصیت های مختلف گفته شده و آن قدر گسترش پیدا کرده که حد و حصر ندارد. متاسفانه انسان مشاهده می کند افرادی که با فضای مجازی در ارتباطند سریعا این اخبار را پخش می کنند و به عنوان امر مسلم مورد پذیرش قرار می گیرد؛  در صورتی که اینگونه نیست و دستور صریح اسلام است مخصوصا اخباری که صدق و کذب آن را نمی داند بدون بررسی نباید به آن دامن بزنند. رسول خدا می فرماید اگر می خواهید انسان های دروغگو را بشناسید این ها هر چه را می شنوند شروع می کنند  به نقل کردن این نشانه کذب است نباید اینگونه عمل کنند، هر چه که می شنوید نقل نکنید این شأن مومن نیست شأن انسانی که زبانش بند دارد این نیست بلکه نشانه حماقت است، انسان اهل اندیشه اینگونه عمل نمی کند.کلام و سخن در بند توست اما وقتی سخن از دهانت خارج شد تو در بند سخن قرار می گیری، همان طور که پول و طلا را در مخزن قراردادی زبانت را در مخزن قرار بده.چرا بسا سخنی را که از دهان خارج می شود نعمتی را از انسان سلب می کند و عذاب الهی را می  آورددر این شبهای عزیز خواهش می کنم سخنانیکه می شنوند طبق دستور قرآن بررسی کنید و  پخش کننده آن نباشیم.خدایا زبان های ما را از کذب، دروغ، غیبت و پخش اشاعه محفوظ بدار،  خداوندا زبان های ما را در بند دین قرار بده، همان طور که روزه می گیریم چشم و گوشمان روزه باشند.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در روزهفدهم ماه مبارک رمضان در مسجد جامع گلشن گرگان با طرح این پرسش که فایده امام غایب چیست، اظهار کرد: فایده اول نظام آفرینش وابسته به حضور امام و حجت است، بر اساس معارف دینی ما، اگر حجت روی زمین نباشد همه چیز به هم میریزد این فایده بزرگی است چه امام حضور داشته باشد چه غایب باشد.

وی افزود: فایده دوم این است که نفوس مستعده دل هایی که آماده اند برای هرچه بیشتر پرواز کردن و بالارفتن و این افراد را هیچ کس نمیشناسد و ارتباط خود را با امام زمان (عج) نمی گویند این افراد باید تحت هدایت قرار بگیرند. چراکه افرادی باید باشند که دستشان را بگیرند و هدایتشان کنند، این هدایت توسط فردی باید انجام شود که در عالی ترین مرتبه قرب الهی قرار داشته باشد و هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.

امام جمعه گرگان گفت: شیخ انصاری با آن عظمت خود نزد شاگردش سید علی شوشتری دو زانو می نشیند  و از نصایح اخلاقی او پند می گیرد. کسی هم نمی دانست که ایشان با امام زمان (عج) رابطه دارد بعد از شیخ انصاری تنها کسی که شیخ توصیه کرد که جای او بنشیند و تدریس کند و راهش را ادامه دهد سید علی شوشتری بود، هیچ بروزی نداشت، دست این افراد را چه کسانی می تواند بگیرد و هدایت کند.

وی افزود: از امام باقر (ع) در رابطه با این آیه که خداوند گفته ای مردم ایمان به خدا بیاورید که رسول خدا و نوری که ما فرستادیم از این ها تبعیت کنید سوال پرسیده شد، منظور از نور چیست؟ طبق تفاسیر منظور از نور قرآن است منتهی قرآن مجسم کیست؟ کسی را که تمام قرآن در وجودش پیاده شده باشد قرآن حقیقی اوست، این قرآن که نوشته روی کاغذ است آن کسی را که همه قرآن در وجود او پیاده شده باشد از ب بسم الله تا آخر از اعتقاد و ایمان و اخلاق و رفتارش تجلی پیدا کرده باشد آیا جز حجت خدا کسی دیگر است؟

امام جمعه گرگان اظهار کرد: در اعتقادات ما اول خود پیامبراکرم (ص) است،  اول مومن به قرآن پیامبر است، او رابینید قرآن را ببینید، نشست و برخواست او همه چیزش بر اساس قرآن است از محدوده قرآن خارج نیست. آن کسی که قرآن در وجودش محقق شده باشد ائمه هستند.

وی ادامه داد: آن نوری که در پیامبراکرم (ص) تحقق پیدا کرده کمی در دل های ما وجود دارد و اگر این نور در وجود ما باشد بهره ای از امامت و ولایت برده ایم ممکن است کسی اسمش شیعه باشد ذره ای از نور در او وجود نداشته باشد.

آیت الله نورمفیدی افزود: چگونه این نور ولایت زیادمی شود؟ اسلام که فقط حرام و واجب نیست، دلی که در آن حسد و بخل باشد نور ولایت در آن وجود ندارد، تکبر باشد نور ولایت در آن نیست، معارف دینی آن قدر بلند است که نباید سطح آن را پایین بیاوریم وقتی سطح آن را پایین بیاوریم آن وقت هر کسی هم که می آید اعتراض می کنیم نور امامت و ولایت که امام باقر(ع) می گوید مثل خورشید دل ها را روشن می کند.

وی افزود: شبی که ملاحسین قلی همدانی به در اتاق سید علی شوشتری می رود هنوز به آنجا نرسیده سید علی شوشتری از داخل اتاق می گوید نیا فعلا همانجا بایست،  اما دیدم از اتاق صدا می آید بعد از مدتی گفت بیا وقتی رفتم دیدم کسی نیست ، همدانی می گوید سید به من وعده هایی داد این مسئله ای است برای خودش، مرحوم علامه طباطبایی برای هدایت نقش امام عصر در عصر فعلی بیاناتی دارد تمام اعمالی که ما انجام می دهیم از نماز و روزه و حج و... گرفته تا احسان به بندگان خدا و کارهای زشتی که انجام می دهد هر یک از اعمال که ما انجام می دهیم یک اثر واقعی در انسان به وجود می آورد ،وجود ما را یا بالا می برد یا پایین می برد.

امام جمعه گرگان گفت: کسانی که سنگین می شوند یعنی چیزهای خوب آدم را ارزشمند می کند و بر وجود الهی انسان می افزاید این اعمال ما را به کجا می برد؟ همه یک جور نماز نمی خوانند همه یک جور روزه نمی گیرند این اعمالی که اثر وجودی که برروی افراد می گذارد چه کسی هدایت می کند؟

وی اظهار کرد: یکی از مسئولیت های سنگین امام زمان (عج) هدایت باطنی اعمال است اما هدایت اعمال و هدایت باطنی انسان ها به کجا می انجامد به چه مرحله ای می رسد کجاست به طور کلی امام زمان (عج) نقش هایی که جاهایی که لازم باشد اجرا می کند.

امام جمعه گرگان گفت: در جریان فتوای تنباکو که شرکت انگلیسی به ایران آمد و انحصار تنباکو را در دست گرفته بود که در پی آن مخالفت هایی شد، با این کار می خواستند وارد کشور شوند و برروی چیزهای دیگر حکومت داشته باشند تا اینکه اعتراضات به میرزا محمد حسن شیرازی رسید، این عالم بزرگ شب ها درنجف شاگردان خود را جمع آوری می کرد تا ببیند برای این اتفاق چکاری باید انجام دهند، در آن زمان نظرهای مخالف داده می شود برخی ها موافق بودند، سید محمد فشارکی از شاگردان وی به منزل میرزا محمد حسن شیرازی می رود می گوید شما استاد من هستید و من باید احترام شما را حفظ کنم اما از شما اجازه می خواهم چند دقیقه ای آن حق استادی را کنار بگذارید تا من بتوانم باشما صحبت کنم و خیلی صریح می گوید چرا فتوا نمی دهید نهایت این است که تو را بکشند و به درجه شهادت نایل شوی چرا معطل هستید.

وی ادامه داد: مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی می گوید من به همین فکر بودم اما می خواستم این امر به دست دیگری نوشته شود تا اینکه چند شب قبل رفتم سرداب حضرت ولی عصر (عج) این نوشته را گرفتم در نهایت آن مرجع بزرگ فتوا داد که وقتی صادر شد مردم قلیان ها را شکستند و کسی جرات نمی کرد تنباکو مصرف کند و از همان جا انگلیسی ها تصمیم گرفت ریشه روحانیت را بزند .

گریه کردن درِ خانه خدا خصلت بسیار خوبی است که مورد عنایت پیامبر اکرم (ص)، ائمه، اولیای الهی و افرادی که رابطه خوبی با خدادارند بوده و از صفات بارز و برجسته آن ها اشک وسوز و آه به درگاه خداست.باید از خدا تقاضا کنیم تا این توفیق را به ما دهد، خدا پیش ما امانت هایی دارد که باید ببینیم با آن ها چه کرده ایم. جان ما و روح ما مهمترین امانت الهی است که باید ببینیم با این امانت چکار کردیم؟ آیا این امانت راحفظ کردیم یا در حفظ آن خیانت کردیم؟ انسان ها باید فکر کنند که در این رابطه چگونه عمل کرده اند . این جان ما از مرغ باغ ملکوت و از خداست، با این جان چه کردیم؟ آیا با گناه و معصیت و نافرمانی ها این نعمت را خراب کردیم یا در راه  خدمت به مردم و ... مصرف کردیم که بین این دو زمین تا آسمان فرق وجود دارد. می توانیم نسبت به این امانت الهی  بادرست کاری برخورد کرده باشیم یا خیانت در امانت کرده ایم، باید در این زمینه فکر کنیم تا فردا که با خدا ملاقات می کنیم بدانیم باامانت ها چه کرده ایم، اگر خیانتی به امانت ها شده باشد لرزه بر اندام انسان می اندازد، گاهی فکر می کنید چگونه گریه کنیم باید در برخی مسائل فکر و تدبر کرد تدبر در این مسائل انسان را به تفکر وا می دارد.در روایتی امام صادق (ع) می فرماید خدا به موسی کلیم وحی کرد بندگان من به هیچ چیزی نمی توانند به من نزدیک کنند مگر اینکه به چند مسئله نزدیک شوند.مثلا زهد در دنیا میتواند انسان را به خدا نزدیک کند یعنی دل نبستن به دنیا، این محبوب ترین چیزی است که موجب نزدیکی به خدا می شود. ترک معصیت وگناه و گریه ای که از خوف خدای متعال باشد مهمترین چیزی است که وسیله قرب بندگان به خدا می شود.از پیامبر اکرم (ص) نقل شده وقتی بنده ای از خشیت خدا اشک می ریزد گناهانش از او می ریزد، مثل همان زمانی که برگ درخت می ریزد و مثل روزی که از مادر متولد شده است.پیامبراکرم (ص) فرمود خوشا به حال چهره ای که وقتی خدا به او نگاه می کند گریه کند بر خشیت الهی.باید سعی کنیم خلوت های ما با خدا بیشتر شود این خلوت یک توفیقی است. این خلوت و اینکه انسان به دفتر اعمالش نگاه کند انسان را در این حالت های معنوی و سلوکی قرار می گیرد .خداوندا دل های ما را به نور تقوا و خلوص نیست مزین کن، اخلاق ما را به اخلاق نیکو مبدل بگردان و اخلاق های زشت را از جامعه ما دور بگردان.

صحیح مسلم نقل می کند که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود هفت طائفه هستند که خدای متعال آن ها را در روز قیامت زیر سایه خودش قرار می دهد وآن ها در جایگاه ویژه خدایی قرار می گیرند. پیشوای عادل، جوانی که در جوانی در راه بندگی خدا قدم بر دارد، کسی را که قلبش متعلق به خدا باشد وقتی خانه خدا می رود احساس آرامش می کند، دو انسانی که دوستی شان برای خدا باشد یعنی برای خدا کنار هم قرار بگیرد وبرای خدا از هم جدا شوند، مرد نابه کاری که در مقابل دعوت زن نا به کار ایستادگی کند ، کسی راکه مخفیانه صدقه دهد ، انسانی را که در خلوت شبانه خودش در خانه خدا بنشیند و با خدا مناجات کند و در محفل انس حق اشکی از چشکش جاری شود، این هفت مورد ویژگی های مد نظر است.گریه کردن در خانه خدا آنقدر مسئله مهمی است که صحیح مسلم از قول عبدالله بن مسعود نقل می کند پیامبر اکرم (ص) به او می فرماید برای من قرآن بخوان، عبدالله مسعود می گوید قران بر قلب شما نازل شده چگونه من بخوانم، پیامبر (ص) می گوید دوست دارم از دیگران هم بشنوم. عبدالله بن مسعود می گوید من سوره نسا را شروع به خواندن کردم تا اینکه با ایه ای رسیدم که خداوند احوال روز قیامت را در این آیه بیان می کند و خطاب به رسول خدا می گویدآدم روزی را که برای هر امتی و قومی شاهدی می آوریم امت های گذشته با پیامبرشان می آیند تو را هم برای امت تو شهید می آوریم.این آیه به روز قیامت اشاره می کند عبدالله بن مسعود می گوید من سرم را بلند کردم چشمم به چهره رسول خدا خورد دیدم چهره رسول خدا خیس از اشک است و این صفات بزرگان از اهل معرفت و اولیای دین و همه انبیا و بزرگان است.در احوالات حضرت امام نقل شده وقتی برای ایشان حوله ای می گذاشتند وقتی حوله را برمیداشتند خیس بود چون اشک زیادی می ریخت این اشک نعمت بسیار بزرگی است. خدایا ما را اهل سوز و گداز و آه قراربده، ما را در این ماه مبارک رمضان که ماه احسان است ما را از بهره مند شدگان احسانت قرا بده آتش جهنم را برما حرام کن.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در سخنرانی روز 14ماه مبارک رمضان مسجد جامع گلشن گرگان اظهار کرد:از مهمترین فواید وجودی حضرت ولی عصر (عج) طبق اعتقادات ما حفظ عالم خلقت و نظام است، همین طور که اشاره کردم در برخی از روایات گفته شده اگر یک لحظه زمین از وجود حجت خدا خالی شود زمین به هم می ریزد.

وی افزود: اینکه ما می بینیم نظام سرجایش هست و همه چیز طبق قائده اش حرکت می کند به خاطر وجود محور است، در زیارت جامع کبیره از امام هادی (ع) نقل شده است خدا این عالم را برای شماها آفرید و به خاطر شما به آخر می رساند، اینکه باران می بارد به خاطرشماست، اینکه آسمان نمی خوابد روی زمین به دلیل وجود شماست خدا به وسیله شماست که غم و غصه ها را برطرف می کند.

امام جمعه گرگان گفت: ممکن است این سوال مطرح می شود چرا حجت ها محور جهان خلقت هستند؟ درک این مسئله مشکل است، عالم تجلی اسماء و صفات ذات اقدس الهی است، انقدر گسترده است که به حساب نمی آید وبه بهترین بیان در قرآن آمده که دنیا بی نهایت است.

وی تصریح کرد: اگر تمام درخت های روی زمین قلم شود و تمام دریاها مرکب شود و بخواهند مخلوقات خدا را بنویسند مرکب  قلم ها تمام می شود اما مخلوقات خدا تمام نمی شود و به یک معنا بی نهایت است.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: هر کدام از مخلوقات خدا بدون حکمت نیست و حساب و کتابی دارد و هیچ کس نمی تواند راز همه عالم را کشف کند.

وی افزود: یکی از علمای شهر می گفت اگر مجهولات ما را زیر پایمان بگذارند سرمان به عرش می خورد اما اگر معلوماتمان را زیرپایمان بگذارند سرمان به سقف نمی خورد، این همه علم پیشرفت کرده است اما به نظر من قطره ای از اقیانوس هم کشف نکرده است.

امام جمعه گرگان گفت: یکی از چیزهایی که در زمان زندگی آن حضرت پیش می آید گسترش علم و دانش است، عالم گسترده است و در هر کدام آن رازی نهفته است اگر خدا در قرآن نمی گفت که مورچه حرف می زند ما از کجا می فهمیدیم؟ حتی میکروب ها هم رمز و راز خود را دارند، تمام جانداران فلسفه دارندو کار خدا بی حکمت نمی شود.

وی تصریح کرد: ممکن است در جایی اعتراض کنیم این چیست خدا خلق کرده، طرح چنین پرسش هایی از جهل و نادانی و از کوچکی ماست، آدم های بزرگ اینگونه نیستند.

امام جمعه گرگان گفت: هیچ کدام از این موجودات خلافت الهی را ندارند و جانشین خدا نیستند، هر کدام از این موجودات تجلی نام خدا هستند اما هیچ کدام جانشین خدا روی زمین نیستند، این منزلت را حتی ملائکه ندارند.

وی گفت: آیات سوره بقره یک دنیا رمز و راز دارد خداوند در این آیات می فرماید آی ملائکه من این جهان را آماده کرده ام این آسمان و زمین برای وجود این انسان بود تا روی زمین خلیفه و جانشین بیافرینم، جانشین یعنی یکی مثل خود او که حکایت از خدا بکند و هر که او را دید خدا را ببیند.

امام جمعه گرگان ادامه داد: ملائکه گفتند خدایا می خواهی چیزی خلق کنی که روی زمین فساد کند؟ خدایا تو تمام عالم را خلق کردی تسبیح تو ا بگویندما داریم این کار را انجام می دهیم، اما خداوند گفت شماها نمی دانید و در این موضوع رازی هست که آن را هیچ کس نمی داند.

وی گفت: آن رمز چیست؟ جایگاه اسلام تعلیم اسماء است اگر شما می فهمید بگویید این ها چیست؟ ملائکه گفتند ما علمی نداریم مگرآنچه تو به ما یاد داده ای، وقتی خبری به آن ها داد خداوند گفت اسمائی که به انسان یاد دادم غیب این عالم هست که به این غیب ملائکه نمی توانند دست پیدا کنند و تنها انسان می تواند به آن غیب دست پیدا کند، هر چه را که در این عالم می بینید خزینه اش پیش من است که غیب آسمان و زمین در آن است.

آیت الله نورمفیدی گفت: امام صادق (ع) فرموده است کسی که دینش را از دیگران بگیرد همان ها هم دین را از دستش می گیرند ، امااگردینش را از سنت رسول خدا و کتاب خدا بگیرد و معرفت را از آن ها بگیرد کوه ها به لرزه در می آیند اما او را چیزی نمی شود.

وی اظهار کرد: انسان چنین جایگاهی دارد که عالم به خاطر او خلق شده است، خدا ابتدا آسمان و زمین را مقدمه حضور انسان خلق کرد، هدف خلق انسان خلافت روی زمین است، انسان میوه عالم وجود است.

امام جمعه گرگان گفت: باغبان باغ  پرتقال درست می کند زحمت می کشد نهال می کارد مدت ها طول می کشد تا یواش یواش به ثمر بنشیند در این جا به ثمر رسیدن پرتقال هدف بوده است وقتی باغبان ببیند پرتقالی نیست پس باید آتش بزند و چوبش را بسوزاند وقتی هدف خلقت خلیفه الله است اگر خلیفه نباشد فایده اش چیست؟

وی ادامه داد: از حضرت رضا (ع) نقل شده که از ایشان سوال کردند زمین بدون حجت باقی می ماند؟ حضرت فرمود اگر زمین یک لحظه از حجت خدا خالی شود اهلش را فرو می برد، در کتاب کافی امده است امام باقر(ع) فرموده اند وقتی حضرت آدم قبض روح شد از آن زمان هیچ وقت زمین از امامی که راهنمای جهان بوده و زمین بدون حجت باقی نمی ماند.