نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: دانشگاه یک حرکت جدیدی است که امروز این جایگاه به خوبی مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم هر کاری که می خواهند انجام دهند، بر پایه و اساس دانشگاه است.

 به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ،آیت الله سیدکاظم نورمفیدی به مناسبت روز دانشجو در دیدار با رئیس، مدرسان و تعدادی از دانشجویان نخبه و فعالان فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان 3 گفت: امروز علم و فناوری جایگاه یک کشور را در میان سایر کشورهای دنیا معین می کند و این همان جایگاه واقعی کشورهاست.

وی افزود: هر چه مراکز علمی با کیفیت تر باشد، تولید علم نیز بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، کشورهای آن مراکز از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: کشور ما در یک مقطع زمانی نمی توانست، مقالاتی را در همایش ها، سمینارها و کنفرانس های بین المللی ارائه دهد، اما امروز با توجه به فعالیت دانشجویان و رشد و تعالی کشور به دست این قشر جوان، رتبه های خوبی را در زمینه ارائه مقالات به دست آورده ایم.

وی ادامه داد: باید درک کنیم که کشور ما گام های بلندی را در جهت توسعه پیشرفت های علمی برداشته و باید این مهم را بپذیریم و به مراکز علمی و آموزشی توجه جدی داشته باشیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در 16 آذر رژیم شاهنشاهی و آمریکا ارتش ایران را در اختیار داشتند و به نوعی آنان بر مراکز علمی نیز سلطه داشتند، اما امروز شرایط خیلی فرق می کند و دانشجویان آن زمان به خوبی در برابر ارتش طاغوت ایستادگی کردند.

وی افزود: امروز باید شرایط کشور را به خوبی درک کرد و از سوی دیگر، انسان های فرهیخته به مسائل کشور و نظام عمیق تر نگاه می کنند.

آیت الله نورمفیدی در ادامه به حضور و نقش زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: زنان بعد از انقلاب اسلامی به جایگاه واقعی خود رسیده اند و با گذشته قابل مقایسه نیست و این حضور بانوان را در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی مشاهده می کنیم.

  وی یادآور شد: دانشگاه یک حرکت جدیدی است که امروز این جایگاه به خوبی مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم هر کاری که می خواهند انجام دهند، بر پایه و اساس دانشگاه است.

آیت الله نورمفیدی افزود: هر کاری که در کشور انجام شود، اگر دانش بنیان نباشد، ابتر است و هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، با علم و آگاهی روشن نباشد، ضرر آن بیشتر از منفعتش است و کار باید براساس دانش و علم باشد.

امام جمعه گرگان گفت: دانشگاه نشان دهنده جایگاه علمی یک کشور است و نباید در این شرایط درجا بزنیم، زیرا کشور به جایی نخواهد رسید و باید به سمتی برویم که رتبه اول را در منطقه و آسیا کسب کنیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت: مراکز علمی و دانشگاه ها، جایگاه واقعی یک کشور را در دنیا مشخص می کند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی امروز در دیدار با مدیر، مدرسان و تعدادی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی گرگان 3 به مناسبت روز 16 آذر افزود: علم و فناوری امروز جایگاه یک کشور را در میان سایر کشورهای دنیا معین می کند و این همان جایگاه واقعی کشورها می باشد.

به گفته وی، هر چه مراکز علمی با کیفیت تر باشد، تولید علم نیز بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، کشورهای آن مراکز از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود.

وی تصریح کرد: کشور ما در یک مقطع زمانی نمی توانست، مقالاتی را در همایش ها، سمینارها و کنفرانس های بین المللی ارائه دهد، اما امروز با توجه به فعالیت دانشجویان و رشد و تعالی کشور به دست این قشر جوان، رتبه های خوبی را در زمینه ارائه مقالات به دست آورده ایم.

وی ادامه داد: باید درک کنیم که کشور ما گام های بلندی را در جهت توسعه پیشرفت های علمی برداشته و باید این مهم را بپذیریم و به مراکز علمی و آموزشی توجه جدی داشته باشیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در 16 آذر رژیم شاهنشاهی و آمریکا ارتش ایران را در اختیار داشتند و به نوعی آنان بر مراکز علمی نیز سلطه داشتند، اما امروز شرایط خیلی فرق می کند و دانشجویان آن زمان به خوبی در برابر ارتش طاغوت ایستادگی کردند.

نورمفیدی افزود: امروز باید شرایط کشور را به خوبی درک کرد و از سوی دیگر، انسان های فرهیخته به مسائل کشور و نظام عمیق تر نگاه می کنند.

وی در ادامه به حضور و نقش زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: زنان بعد از انقلاب اسلامی به جایگاه واقعی خود رسیده اند و با گذشته قابل مقایسه نیست و این حضور بانوان را در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی مشاهده می کنیم.

وی یادآور شد: دانشگاه یک حرکت جدیدی است که امروز این جایگاه به خوبی مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم هر کاری که می خواهند انجام دهند، بر پایه و اساس دانشگاه می باشد.

نورمفیدی افزود: هر کاری که در کشور انجام شود، اگر دانش بنیان نباشد، ابتر است و هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، با علم و آگاهی روشن نباشد، ضرر آن بیشتر از منفعتش است و کار باید براساس دانش و علم باشد.

 امام جمعه گرگان گفت: دانشگاه نشان دهنده جایگاه علمی یک کشور است و نباید در این شرایط درجا بزنیم، زیرا کشور به جائی نخواهد رسید و باید به سمتی برویم که رتبه اول را در منطقه و آسیا کسب نمائیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت: مراکز علمی و دانشگاه ها، جایگاه واقعی یک کشور را در دنیا مشخص می کند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ،آیت الله سیدکاظم نورمفیدی امروز در دیدار با مدیر، مدرسان و تعدادی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی گرگان 3 به مناسبت روز 16 آذر افزود: علم و فناوری امروز جایگاه یک کشور را در میان سایر کشورهای دنیا معین می کند و این همان جایگاه واقعی کشورها می باشد.

به گفته وی، هر چه مراکز علمی با کیفیت تر باشد، تولید علم نیز بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، کشورهای آن مراکز از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود.

وی تصریح کرد: کشور ما در یک مقطع زمانی نمی توانست، مقالاتی را در همایش ها، سمینارها و کنفرانس های بین المللی ارائه دهد، اما امروز با توجه به فعالیت دانشجویان و رشد و تعالی کشور به دست این قشر جوان، رتبه های خوبی را در زمینه ارائه مقالات به دست آورده ایم.

وی ادامه داد: باید درک کنیم که کشور ما گام های بلندی را در جهت توسعه پیشرفت های علمی برداشته و باید این مهم را بپذیریم و به مراکز علمی و آموزشی توجه جدی داشته باشیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در 16 آذر رژیم شاهنشاهی و آمریکا ارتش ایران را در اختیار داشتند و به نوعی آنان بر مراکز علمی نیز سلطه داشتند، اما امروز شرایط خیلی فرق می کند و دانشجویان آن زمان به خوبی در برابر ارتش طاغوت ایستادگی کردند.

نورمفیدی افزود: امروز باید شرایط کشور را به خوبی درک کرد و از سوی دیگر، انسان های فرهیخته به مسائل کشور و نظام عمیق تر نگاه می کنند.

وی در ادامه به حضور و نقش زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: زنان بعد از انقلاب اسلامی به جایگاه واقعی خود رسیده اند و با گذشته قابل مقایسه نیست و این حضور بانوان را در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی مشاهده می کنیم.

وی یادآور شد: دانشگاه یک حرکت جدیدی است که امروز این جایگاه به خوبی مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم هر کاری که می خواهند انجام دهند، بر پایه و اساس دانشگاه می باشد.

نورمفیدی افزود: هر کاری که در کشور انجام شود، اگر دانش بنیان نباشد، ابتر است و هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، با علم و آگاهی روشن نباشد، ضرر آن بیشتر از منفعتش است و کار باید براساس دانش و علم باشد.

امام جمعه گرگان گفت: دانشگاه نشان دهنده جایگاه علمی یک کشور است و نباید در این شرایط درجا بزنیم، زیرا کشور به جائی نخواهد رسید و باید به سمتی برویم که رتبه اول را در منطقه و آسیا کسب نمائیم.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان گفت: رسیدگی به مسائل و مشکلات معلولان و جامعه هدف بهزیستی، وظیفه همه مسئولان و مردم است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ،آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با مدیرکل و معلولان موفق بهزیستی گلستان که به مناسبت روز جهانی معلولان صورت گرفت، افزود: ایمان به پروردگار به عنوان محرک اصلی در وجود کارکنان بهزیستی موجبات خدمت در این مجموعه را فراهم آورده است.

وی ضمن اشاره به جایگاه حساس و مهم سازمان بهزیستی در کشور، از تلاش کارکنان بهزیستی در رسیدگی به امور معلولان و ناتوانان تقدیر کرد و کار در بهزیستی را یک کار الهی دانست.

در این دیدار رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی گلستان به ارائه آمار و اطلاعات معلولان استان پرداخت و گزارشی از خدمات ارائه شده به معلولان تحت پوشش و توانمندهای این قشر جامعه ارائه داد.

در ادامه نماینده معلولان به بیان مسائل و چالش های پیش روی معلولان استان پرداخت و خواستار توجه بیش تر مسئولان شد.

در پایان نیز با اهداء لوح سپاس از سوی آیت اله نورمفیدی و هدایایی، از معلولان موفق استان تجلیل به عمل آمد.

مراسم روز جهانی معلولان، امسال با شعار ˈموانع را بشکنید، درها را باز کنید، به سوی جامعه ای فراگیر برای همهˈ برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت: اکنون در سراسر جهان بین شش تا هفت هزار فرقه انحرافی پیدا شده که همه آنها دجال هستند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان وامام جمعه گرگان ، آیت الله ˈسیدکاظم نورمفیدیˈ امروز در دیدار با دانش آموزان هنرستان امام صادق (ع) گرگان افزود: دجال مربوط به زمان خاصی از تاریخ نیست، بلکه دجال ها در همه زمان ها و متناسب با شرایط حضور دارند.

به گفته وی، این افراد با هرزگی، یک مکتب درست می کنند و هرچه زمان به جلو برود، دجال های زیادی پیدا می شوند.

وی تصریح کرد: به کسی که انسان را به سمت خود جذب و باعث گمراهی او شود، دجال می گویند و هنرمندان و یا افرادی که با نحوه خاص پوشش، جوانان را به سمت خود هدایت و باعث گمراهی آنها می شوند نیز دجال هستند.

وی ادامه داد: این دجال ها افکار، اندیشه ها و اعتقادات مردم را از مسیر الهی منحرف کرده و به سوی خود می کشند.

امام جمعه گرگان در خصوص علائم ظهور گفت: به همه علائمی که در مورد ظهور گفته می شود، نمی توان اعتماد کرد.

نورمفیدی افزود: از نظر تاریخی این موضوعات را چندان قابل دفاع نمی دانم، چون کار تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته و علائم اعلام شده با یکدیگر تناقض دارند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره مذاکرات ژنو و توافق هسته ای ایران و غرب گفت: این مذاکرات جایگاه ارزشمند و بسیار خوب ایران را در عرصه بین الملل نشان داد.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان این که کشورهای غربی تا پیش از این مذاکرات، حقوق مسلم ملت ایران را به رسمیت نمی شناختند، افزود: اما در این مذاکرات با تلاش و پایمردی مذاکره کنندگان ایرانی این حقوق توسط گروه 1+5 به رسمیت شناخته شد.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی در 10 سال گذشته با این بهانه که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی است، مانع پیشرفت مذاکرات می شدند.

وی ادامه داد: این کارشکنی ها در حالی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها بر انحراف نداشتن برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران تأکید می کرد.

 نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عذاب دروغ و ستم اظهار کرد: عذاب برخی از گناهان در این دنیا و عذاب برخی دیگر در دنیای آخرت به انسان داده می شود.

نورمفیدی ادامه داد: ستم و دروغ از جمله گناهانی هستند که انسان در همین دنیا عذاب آن را دریافت می کند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص رابطه دختر و پسر تأکید کرد: رابطه علمی، کاری و اعتقادی بین پسر و دختر منعی ندارد، اما اگر رابطه غیراخلاقی باشد، جایز نیست.