کتاب توشه رمضان مجموعه گفتار آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در اهمیت و جایگاه ماه مبارک رمضان و اشاره ای به مناسبت های این ماه است که در سحرهای ماه مبارک رمضان سالهای1389تا1396 از صدا و سیمای مرکز گلستان پخش شده است.

 حجت منگنه چی کار تدوین این مجموعه را انجام داده و کتاب توسط انتشارات بوستان کتاب قم در قطع رقعی و312 صفحه درسال1397 منتشر شده است.