آیت الله سید کاظم نورمفیدی در دیدار فرماندهان دوره بصیرت ناجا استان گلستان با ایشان اظهار کرد: علم و بصیرت دو مقوله هستند، علم به معنای آشنایی اوضاع عالم است، ممکن است خیلی ها با علم آشنا باشند اما اهل بصیرت نباشند.

وی افزود:امروز دانشمندان در دنیا کار می کنند و مجهولات دنیا را کشف می کنند حتی در کهکشان ها مطالعه می کنند، اینکه کسانی هستند  که تلاش می‌کنند رمز عالم را کشف کنند کار بسیار خوبی است. اینکه امروز علم و دانایی ریشه همه پیشرفت ها و توسعه باشد و  عالم باشی و آگاهی داشته باشی، دانش داشته باشی اما بصیرت نداشته باشی خوب نیست.

امام جمعه گرگان تصریح کرد:دانشمندی آسمان و کهکشان را کشف کرده ولی میگوید هر چه گشتیم خدا را پیدا نکردیم کسی که کار این چنین مهمی انجام داده می گوید خدا را نیافته است چون فکر می‌کنند خدا در جایی نشسته باشد، این برای این است که عقلش را به کار نینداخته است.

آیت الله نورمفیدی  با بیان اینکه قرآن مجید و کتاب مقدس آسمانی ما هم روی علم تاکید دارن، افزود:قرآن همه را تشویق به علم و دانایی و... می کند. در قرآن آمده دنبال دانش بروید حتی اگر شده به دنبال آن به چین سفر کنید. در روایات اسلامی هم داریم انسان برای رسیدن به علم و دانش باید خودش را به دریا بزند تا بتواند به علم و آگاهی و دانش برسد.

وی یادآور شد :نتیجه علم و دانش بدون بصیرت این می شود که یکباره بمب روی سر مردم ژاپن می‌ریزند و دویست هزار نفر را نابود می کنند و خیلی چیزها را از بین می‌برند. این مال این است که افراد نسبت به دنیا و زندگی به بینایی نرسیده اند، یعنی دانایی پیدا کرده اما بینایی پیدا نکرده اند، این عالم حساب و کتاب دارد این عالم روی لحظه هایش هم محاسبه می شود، انسان باید به دنبال بصیرت باشد اگر فقط علم داشته باشد باطنش کور است یعنی ظاهر را می‌بیند باطن را نمی بیند.

نماینده ولی فقیه دراستان در ادامه گفت:قرآن می گوید وقتی این جهان و کهکشان را میبینی تامل کن و فقط به این فکر نباش کشف کنی. قرآن می گوید تو که این را تماشا میکنی فکرت را به کار بینداز ، وقتی این عظمت را نگاه می کنی به یاد عظمت خالق آن می افتی بدان این ها بیهوده آفریده نشده است و در جایی دیگر گفته شده تو پاک و منزهی از اینکه کار بیهوده و باطل انجام دهی. خدایا ما را توفیقی عنایت بفرما از آتش جهنم دور بمانیم.

امام جمعه گرگان تصریح کرد:در رابطه با بصیرت کل جهان و دنیا موضوعی که وجود دارد این است که این دنیا بدون آخرت نیست.اگر فقط دنیا باشد و زندگی دیگری (آخرت و قیامت) نباشد اینگونه نمی شود، این برای این است که بصیرت در این رابطه پیدا نکرده ایم که زندگی دنباله ای دارد و اگر نداشته باشد باطل است.

آبت الله نورمفیدی تاکید کرد:ما در مقطع حساسی هستیم و این امر بصیرت می خواهد، باید احساس مسئولیت کنیم و هر کسی به هر شکلی که می تواند باید کمک کند، دولت یک جور، ارتش یک جور، سپاه یک جور ، من یه جور و مردم جوری دیگر و ... باید احساس مسئولیت کنند. چراکه اگر این کار را نکنیم آیندگان ما را نخواهند بخشید و این یعنی بصیرت، یعنی آدم بداند در چه شرایطی هست.امیرالمؤمنین  می‌فرماید خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده به کجا می‌رود و چه کاری می کند.

 وی در در پایان گفت:شما مسئول ایجاد امنیت هستید، باید امنیت را حفظ کنید این یک مسئولیت الهی است و از طرف خدا ماموریت دارید این کار را انجام دهید. پس نسبت به مسئولیت بصیرت پیدا کنید، دلتان بسته نباشد آن وقت بهترین پاداش را نزد خداوند خواهید داشت.بعضی تاکید دارند در کشور ناامنی را ایجاد کنند امیدوارم بصیرتی که به آن اشاره کردم خدا توفیق دهد بهترین شکل آن را برقرار کنید.