دستوراتی که از سوی پیامبر خدا مطرح شده است به این معنی نیست که فقط مربوط به ماه مبارک رمضان است بلکه برای همه وقت بوده اما در ماه مبارک رمضان وقت ویژه ای است که باید انجام شود.

 پیامبراکرم (ص)می فرماید: به بزرگان خود احترام بگذارید و در معارف دینی ما بر خلاف آنچه در دنیای صنعتی مرسوم است که وقتی پدر و مادر پیر می شوند و سنی از آن ها می گذرد از خودشان جدا می کنند و به جایگاه هایی که مربوط به سالخوردگان است می برند متاسفانه به این جاها می کشاند اما در معارف اسلامی آمده که از سن گذشتگان را باید احترام بگذاریم چراکه در آن روزها شاید بیشتر از همیشه نیازمند محبت هستند مخصوصا پدر و مادر یک ویژگی خاصی دارند هم در آیات شریفه قرآنی آمده است برای اینکه در ماه مبارک رمضان آیات شریفه قرآنی در دل ها موثر واقع شود و اگر خدایی نکرده جوانانی گرفتار این هستند احترام پدر و مادر را نگه نمی دارند توجه کنند.در آیه 23 و 24در سوره اسراء خداوند می فرماید خدا حکم قطعی کرده است هیچ کس را بندگی نکنید جز او، خدا دستور داده به پدر و مادر خود احسان کنید ومبادا اگر پدر و مادر پیر شدند و به سن کهولت رسیدند حتی به آن ها اف نگوید قرآن می گوید اینگونه برخورد نکنید پرخاش نکنید وقتی حرف می زنید با پدر و مادر کریمانه حرف بزنید بال تواضع را در مقابل پدر و مادر پهن کنید و برای آن ها دعا کنید و بگویید خدایا به این ها رحم کن ومورد رحمت خودت قرار بده همان طور که در کودکی مرا بزرگ کردند این دستور قرآن است این خواسته خدای متعال است.

 امیدوارم همه فرزندان این فرهنگ را رعایت کنند و به آن عمل کنند اگر اینگونه با پدر و مادر خود رفتار کنید خدای متعال خوشنود می شود و خدای نکرده اگر جور دیگری برخورد کنید ممکن است پیامدهایی به وجود بیاورد.

حضرت ثامن الحجج (ع)می فرماید :نیکی به پدر و مادر واجب است اگر مشرک هم باشند اما باید احترام بگذارید البته اگر دستوری به شما دهند که معصیت خدا باشد نیازی نیست گوش دهید چون نباید چیزی که معصیت خدا هست به عنوان طاعت یک مخلوق انجام دهید .

امیدواریم این توصیه احترام به بزرگان را جوان های عزیزما با دل و جان گوش دهند .

 خداوندا ما را در راه بندگیت و اطاعت اوامرت توفیق بده، ما را از نافرمانی دور نگه دار.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید