1- نوسازي مسجد حاج آقا كوچك گرگان

2- ساخت اورژانس بيمارستان 5 آذر گرگان

3- ساخت مدرسه در روستاي لوه از توابع گاليكش

4- كمك به ساخت مدرسه و حمام در برخي نقاط محروم استان

5- كمك به ساخت مساجد و حسينيه ها در مناطق محروم ، روستايي و شهري استان

6- بازسازي مسجد جامع گلشن گرگان

7- پشتيباني مالي از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

8- ساخت تعدادي حمام در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

9- احداث ساختمان حوزه علميه امام خميني (ره)

10- احداث ساختمان مدرسه علميه الزهرا (س)

11- احداث مجتمع فرهنگي ميرداماد و تأسيس كتابخانه عمومي با 60 هزار جلد كتاب

12- احداث دبيرستان تسليمي از محل ثلث وصيت مرحوم تسليمي

13- كمك به ساخت مراكز بهداشتي و درماني در مناطق محروم استان

14- پيگيري جدي و اساسي در رابطه با حل مشكلات اقشار مختلف مردم استان در بخش هاي گوناگون بويژه بخش كشاورزي

15- پيگيري در رابطه با تأسيس استان گلستان

16- پيگيري در رابطه با احداث فروردگاه گرگان

17- پيگيري در رابطه با تأسيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان

18- پيگيري در رابطه با تأسيس جامع استان گلستان

19- پيگيري در رابطه با مجتمع پتروشيمي گلستان

20- كمك به دانش آموزان بي بضاعت

21- تأسيس صندوق قرض الحسنه ويژه طلاب استان گلستان در قم و مشهد

22- تأسيس صندوق قرض الحسنه ويژه دانشجويان

23- پرداخت شهريه به طلاب استان گلستان در قم و مشهد

24- احداث تعدادي خانه هاي مسكوني براي مستمندان