آدرس: خيابان شهيد رجايي ، كوچه گلشن دهم ، جنب مصلي وحدت ، دفتر نماينده ولي فقيه در استان گلستان و امام جمعه گرگان

صندوق پست الکترونیکی : info@noormofidi.ir
تلفن تماس : 2222976 ، 2229755 -- 0171
نمابر: 2233040
تلفن تماس : 22241897 و 2221122--0171
آدرس وب سایت اینترنتی : http://www.noormofidi.ir